رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش شمخانی و باقری به مجمع تشخیص مصلحت درباره روند مذاکرات

گزارش شمخانی و باقری به مجمع تشخیص مصلحت درباره روند مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق العاده‌‌، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و استماع گزارشی از روند مذاکرات، پاسخ و پیشنهادهای ایران در جریان گفت‌گوهای رفع تحریم پرداخت. در این جلسه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی […]

گزارش شمخانی و باقری به مجمع تشخیص مصلحت درباره روند مذاکرات

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق العاده‌‌، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و استماع گزارشی از روند مذاکرات، پاسخ و پیشنهادهای ایران در جریان گفت‌گوهای رفع تحریم پرداخت.

در این جلسه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه و رئیس گروه مذاکره کننده ایران، گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها را برای اعضای مجمع تشریح کردند.