رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کربی: توافق هسته‌ای بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است

کربی: توافق هسته‌ای بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا: بر این باوریم که این توافق بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است. توافق جدید با ایران ما را قادر می‌سازد که بازرسان بیشتری را مستقر کنیم و ببینیم که ایرانی‌ها چه کار می‌کنند. می‌خواهیم تهران […]

کربی: توافق هسته‌ای بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است

جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا:

بر این باوریم که این توافق بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است.

توافق جدید با ایران ما را قادر می‌سازد که بازرسان بیشتری را مستقر کنیم و ببینیم که ایرانی‌ها چه کار می‌کنند. می‌خواهیم تهران به توافق بازگردد.

این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد: همگان می‌دانند که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای خطرناک است.