رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت افتتاح حساب گروهی گامی برای شفافیت مالیاتی

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی گامی برای شفافیت مالیاتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی گامی برای شفافیت مالیاتی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.