رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زائران اربعین ارز مسافرتی می‌گیرند

زائران اربعین ارز مسافرتی می‌گیرند رئیس ستاد مرکزی اربعین: زائران اربعین ارز مورد نیاز را از شهر‌های خود در مبدا سفر تهیه کنند

زائران اربعین ارز مسافرتی می‌گیرند

رئیس ستاد مرکزی اربعین: زائران اربعین ارز مورد نیاز را از شهر‌های خود در مبدا سفر تهیه کنند