رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: ایران در مورد مسائل حساس امتیازاتی داده است و نه واشنگتن

آمریکا: ایران در مورد مسائل حساس امتیازاتی داده است و نه واشنگتن شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: ایران در مورد مسائل حساس امتیازاتی داده است و نه واشنگتن دستیابی به یک توافق مستلزم آن است که ایران گام هایی برای برچیدن برنامه هسته ای خود بردارد. ایران از غنی سازی اورانیوم بیش از ۳.۶۷ […]

آمریکا: ایران در مورد مسائل حساس امتیازاتی داده است و نه واشنگتن

شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: ایران در مورد مسائل حساس امتیازاتی داده است و نه واشنگتن

دستیابی به یک توافق مستلزم آن است که ایران گام هایی برای برچیدن برنامه هسته ای خود بردارد.

ایران از غنی سازی اورانیوم بیش از ۳.۶۷ درصد منع شده است.

ایران تا سال ۲۰۳۱ نباید بیش از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم ذخیره کند.

ایران باید ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد و ۶۰ درصد خود را کنار بگذارد.

ایران باید کار سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا تاسیساتش را راستی آزمایی و بازرسی کند.

اگر ایران از توافق خارج شود برای دستیابی به سلاح هسته ای به ۶ ماه زمان نیاز دارد /الجزیره