رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش تند مطهری نماینده مجلس در خصوص فساد

واکنش تند مطهری نماینده مجلس در خصوص فساد: فولاد مبارکه نوک کوه فساد است!

واکنش تند مطهری نماینده مجلس در خصوص فساد: فولاد مبارکه نوک کوه فساد است!