رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرندی: اگر آمریکا منطقی رفتار کند، توافق در دسترس است

مرندی: اگر آمریکا منطقی رفتار کند، توافق در دسترس است مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران: به آمریکا بستگی دارد که چه کار کند؛ یا منطقی رفتار می‌کند، ایران همکاری می‌کند و این پرونده بسته می‌شود یا می‌خواهد این موضوع را باز نگه دارد که در آن صورت، توافقی نخواهیم داشت. زمستان نزدیک است و قیمت انرژی […]

مرندی: اگر آمریکا منطقی رفتار کند، توافق در دسترس است

مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران:
به آمریکا بستگی دارد که چه کار کند؛ یا منطقی رفتار می‌کند، ایران همکاری می‌کند و این پرونده بسته می‌شود یا می‌خواهد این موضوع را باز نگه دارد که در آن صورت، توافقی نخواهیم داشت.

زمستان نزدیک است و قیمت انرژی در اروپا بالاست. ایران قادر خواهد بود مقادیر بالاتری انرژی بفروشد و حتی قادر خواهد بود از طریق ترکیه مقادیری گاز صادر کند.