رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارنامه آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد منتشر شد

کارنامه آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد منتشر شد کارنامه نهایی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org قرار گرفت. همچنین نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ (ویژه استعدادهای درخشان) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی […]

کارنامه آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد منتشر شد

کارنامه نهایی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org قرار گرفت.

همچنین نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۱ (ویژه استعدادهای درخشان) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.