رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ۷۰۰ سند دیگر در عمارت ترامپ

کشف ۷۰۰ سند دیگر در عمارت ترامپ آرشیو ملی آمریکا اعلام کرد علاوه بر اسنادی که اف بی آی حدود ۲ هفته پیش از عمارت مارالاگو کشف کرد،این نهاد بیش از ۷۰۰صفحه سند طبقه‌بندی شده دیگر را از این عمارت پیدا کرده است.

کشف ۷۰۰ سند دیگر در عمارت ترامپ

آرشیو ملی آمریکا اعلام کرد علاوه بر اسنادی که اف بی آی حدود ۲ هفته پیش از عمارت مارالاگو کشف کرد،این نهاد بیش از ۷۰۰صفحه سند طبقه‌بندی شده دیگر را از این عمارت پیدا کرده است.