رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: بایدن از تمامی ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای استفاده می کند

کاخ سفید: بایدن از تمامی ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای استفاده می کند کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید: بایدن نام متعهد شده است مانع ایران از دست یابی به سلاح هسته ای شود و از ابتدا نیز چنین تعهدی داشت. یک ایران با سلاح هسته ای، تهدیدی بزرگتر […]

کاخ سفید: بایدن از تمامی ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای استفاده می کند

کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید:
بایدن نام متعهد شده است مانع ایران از دست یابی به سلاح هسته ای شود و از ابتدا نیز چنین تعهدی داشت.

یک ایران با سلاح هسته ای، تهدیدی بزرگتر را برای نیروهای آمریکایی، دوستان و هم پیمانان ما در منطقه شکل می دهد.

رئیس جمهور [بایدن] از تمامی ابزارهای لازم برای جلوگیری ایران از سلاح هسته ای استفاده خواهد کرد.

شما بارها از ما از این تریبون شنیده اید که رئیس جمهور به دنبال دیپلماسی است؛ اما بایستی دید آیا یک توافق به واقع دست یافتنی است یا خیر.

چه با توافق و چه بدون توافق، رئیس جمهور [بایدن] به حفاظت از نیروهای آمریکایی و مقابله با فعالیت های ایران که [جان] مردم و دوستان ما را در منطقه به خطر می اندازد، ثابت قدم است.