رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی صلاحیت‌ معلمان هر سه سال یکبار در نظام رتبه‌بندی

بررسی صلاحیت‌ معلمان هر سه سال یکبار در نظام رتبه‌بندی وزیر آموزش پرورش: سامانه رتبه‌بندی آماده بارگذاری مدارک و رتبه‌بندی معلمان است. هر معلمی وارد سامانه شود در صورت نبودن نقص در مدارک، حدود یک ماه و نیم بعد رتبه خود را دریافت می‌کند. هر سه سال یکبار صلاحیت‌ معلمان در نظام رتبه‌بندی بررسی خواهد […]

بررسی صلاحیت‌ معلمان هر سه سال یکبار در نظام رتبه‌بندی

وزیر آموزش پرورش:
سامانه رتبه‌بندی آماده بارگذاری مدارک و رتبه‌بندی معلمان است.

هر معلمی وارد سامانه شود در صورت نبودن نقص در مدارک، حدود یک ماه و نیم بعد رتبه خود را دریافت می‌کند.

هر سه سال یکبار صلاحیت‌ معلمان در نظام رتبه‌بندی بررسی خواهد شد.