رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردد انفرادی زوار از مرز خسروی امکان‌پذیر است

تردد انفرادی زوار از مرز خسروی امکان‌پذیر است محمد حیدری، فرماندار قصرشیرین : از تاریخ ۲۳ مرداد ماه مرز خسروی به طور رسمی بازگشایی و مسیر برای تردد زائران آماده سازی شده است. تردد زائران به صورت انفرادی در مرز خسروی امکان پذیر است. تردد زائران از روزهای ابتدایی گشایی مرز خسروی آغاز شده و […]

تردد انفرادی زوار از مرز خسروی امکان‌پذیر است

محمد حیدری، فرماندار قصرشیرین : از تاریخ ۲۳ مرداد ماه مرز خسروی به طور رسمی بازگشایی و مسیر برای تردد زائران آماده سازی شده است.

تردد زائران به صورت انفرادی در مرز خسروی امکان پذیر است. تردد زائران از روزهای ابتدایی گشایی مرز خسروی آغاز شده و هیچ محدودیتی برای میزان تردد زائران وجود ندارد.