رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۵ روزه تسهیلات فرزند آوری دریافت کنید

۴۵ روزه تسهیلات فرزند آوری دریافت کنید صحابی،معاون اعتبارات بانک مرکزی: تعداد متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات فرزند آوری هستند، حدود ۵۰۰ هزار نفر است. در صورت تکمیل بودن مدارک، وام حداکثر در ۴۵ روز پرداخت می‌شود و کسی که زودتر پرونده اش را تکمیل کند، تسهیلات را زودتر دریافت می‌کند.

۴۵ روزه تسهیلات فرزند آوری دریافت کنید

صحابی،معاون اعتبارات بانک مرکزی:
تعداد متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات فرزند آوری هستند، حدود ۵۰۰ هزار نفر است.

در صورت تکمیل بودن مدارک، وام حداکثر در ۴۵ روز پرداخت می‌شود و کسی که زودتر پرونده اش را تکمیل کند، تسهیلات را زودتر دریافت می‌کند.