رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخاب محمدحسن ذیبخش بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر هیئات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت

انتخاب محمدحسن ذیبخش بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر هیئات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با تصویب هیئت وزیران محمدحسن ذیبخش از مدیران ارشد سابق شهرداری تهران بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت منصوب گردید. ذیبخش هم اکنون رئیس هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان برنامه و بودجه کشور […]

انتخاب محمدحسن ذیبخش بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر هیئات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت

با تصویب هیئت وزیران محمدحسن ذیبخش از مدیران ارشد سابق شهرداری تهران بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت منصوب گردید.

ذیبخش هم اکنون رئیس هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیر هسته مرکزی گزینش این سازمان می باشد.