رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدا و سیما برای درگیری دو نفر داخل اتوبوس، گزارش ها می رود اما بی آبی شهرکرد و همدان را نمی بیند

صدا و سیما برای درگیری دو نفر داخل اتوبوس، گزارش ها می رود اما بی آبی شهرکرد و همدان را نمی بیند /در همدان آب معدنی ۳۵ و نوشابه ۵۵ هزارتومان شده روزنامه فرهیختگان نوشت: شهرکرد ۹ روز آب نداشت اما ظاهرا اهمیت این موضوع از آن درگیری داخل اتوبوس کمتر است و همدان دو […]

صدا و سیما برای درگیری دو نفر داخل اتوبوس، گزارش ها می رود اما بی آبی شهرکرد و همدان را نمی بیند /در همدان آب معدنی ۳۵ و نوشابه ۵۵ هزارتومان شده

روزنامه فرهیختگان نوشت:

شهرکرد ۹ روز آب نداشت اما ظاهرا اهمیت این موضوع از آن درگیری داخل اتوبوس کمتر است و همدان دو هفته است آب ندارد.

الان در همدان آب معدنی هم نیست و اگر باشد، هر بطری ۳۵هزار تومان است. خیلی از مردم دنبال نوشابه می‌گردند تا از این طریق رفع عطش کنند اما هر بطری نوشابه هم به قیمت ۵۵هزار تومان رسیده‌است.

مردم باید اعتراضات خود را روی آنتن ببینند نه کف خیابان. زیرا در این صورت دیگر از کنترل خارج می‌شود. وظیفه ما به‌عنوان رسانه این است که اجازه دهیم گره‌های ذهنی روی آنتن گفته شود.