رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان: تبعات حذف ارز دولتی را اقشار ضعیف جامعه می پردازند

پزشکیان: تبعات حذف ارز دولتی را اقشار ضعیف جامعه می پردازند عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: باید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام جنبه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت درستی برای آنها در نظر گرفته می شد؛ تبعات حذف ارز دولتی را در حال حاضر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می […]

پزشکیان: تبعات حذف ارز دولتی را اقشار ضعیف جامعه می پردازند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
باید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام جنبه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت درستی برای آنها در نظر گرفته می شد؛ تبعات حذف ارز دولتی را در حال حاضر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می پردازند./شفقنا