رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار نسبت به «بی رغبتی» پزشکان برای تحصیل در برخی تخصص‌ها‌

هشدار نسبت به «بی رغبتی» پزشکان برای تحصیل در برخی تخصص‌ها‌ رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور: پزشکان جوان رغبتی برای ورود به برخی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی به دلیل چالش‌های جدی موجود در آنها ندارند. این بی‌رغبتی می‌تواند به “پس‌رفت چهل ساله” در برخی عمل‌های جراحی بینجامد که، در این صورت برای برخی […]

هشدار نسبت به «بی رغبتی» پزشکان برای تحصیل در برخی تخصص‌ها‌

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور:
پزشکان جوان رغبتی برای ورود به برخی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی به دلیل چالش‌های جدی موجود در آنها ندارند.

این بی‌رغبتی می‌تواند به “پس‌رفت چهل ساله” در برخی عمل‌های جراحی بینجامد که، در این صورت برای برخی عمل‌های جراحی نیاز به وارد کردن جراح و پزشک از خارج کشور یا فرستادن بیماران به خارج از کشور خواهیم داشت.