رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مکرون: توپ در زمین ایران است

مکرون: توپ در زمین ایران است مکرون، رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به الجزایر در جمع خبرنگاران از هرگونه گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران خودداری کرد، اما در عین حال افزود که توافق بر اساس شرایط ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا بهتر از هیچ توافقی است. وی سپس ادامه داد: […]

مکرون: توپ در زمین ایران است

مکرون، رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به الجزایر در جمع خبرنگاران از هرگونه گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران خودداری کرد، اما در عین حال افزود که توافق بر اساس شرایط ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا بهتر از هیچ توافقی است.

وی سپس ادامه داد: اکنون توپ در زمین ایران است.