رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن رضایی: همه‌ی یارانه‌ها به اهلش نمی‌رسد

محسن رضایی: همه‌ی یارانه‌ها به اهلش نمی‌رسد معاون اقتصادی رئیس جمهور: یارانه‌های بسیاری داده می‌شود اما به اهلش نمی‌رسد که باید اصلاح شود چون وقتی به اهلش نرسد قاچاق می‌شود و پولش در جیب دلال می‌رود.

محسن رضایی: همه‌ی یارانه‌ها به اهلش نمی‌رسد

معاون اقتصادی رئیس جمهور: یارانه‌های بسیاری داده می‌شود اما به اهلش نمی‌رسد که باید اصلاح شود چون وقتی به اهلش نرسد قاچاق می‌شود و پولش در جیب دلال می‌رود.