رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای پرونده تعلیق فدراسیون جودو برای هشتمین‌بار به تعویق افتاد

رای پرونده تعلیق فدراسیون جودو برای هشتمین‌بار به تعویق افتاد دادگاه حکمیت ورزش (CAS) با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، زمان اعلام رای نهایی در خصوص پرونده تعلیق این فدراسیون را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد. امیر ساعد وکیل، وکیل فدراسیون جودو ایران با ارسال ایمیلی به دادگاه حکمیت ورزش، اعتراض خود […]

رای پرونده تعلیق فدراسیون جودو برای هشتمین‌بار به تعویق افتاد

دادگاه حکمیت ورزش (CAS) با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، زمان اعلام رای نهایی در خصوص پرونده تعلیق این فدراسیون را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.

امیر ساعد وکیل، وکیل فدراسیون جودو ایران با ارسال ایمیلی به دادگاه حکمیت ورزش، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرد.