رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان استفاده از رمز ارز در افغانستان را ممنوع کردند

طالبان استفاده از رمز ارز در افغانستان را ممنوع کردند در حالی که مردم افغانستان پس از تسلط طالبان استفاده از ارز دیجیتال را افزایش داده‌اند، اکنون خبرها حاکی از ممنوعیت استفاده از رمز ارز در افغانستان است. تحریم‌های غرب و بی ثباتی داخلی باعث شده تا افغانستان با بحران اقتصادی شدید مواجه باشد و […]

طالبان استفاده از رمز ارز در افغانستان را ممنوع کردند

در حالی که مردم افغانستان پس از تسلط طالبان استفاده از ارز دیجیتال را افزایش داده‌اند، اکنون خبرها حاکی از ممنوعیت استفاده از رمز ارز در افغانستان است.

تحریم‌های غرب و بی ثباتی داخلی باعث شده تا افغانستان با بحران اقتصادی شدید مواجه باشد و از این رو نیز استفاده از رمز ارز در افغانستان طی یکسال گذشته بیشتر شده است.