رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران در مردادماه ۱۴۰۱ بیش از ۴۵۰ بار لرزید

ایران در مردادماه ۱۴۰۱ بیش از ۴۵۰ بار لرزید شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۵۰ بار لرزید. از لحاظ آماری ۳۸۸ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر ۳، تعداد ۴۴ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ […]

ایران در مردادماه ۱۴۰۱ بیش از ۴۵۰ بار لرزید

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۵۰ بار لرزید.

از لحاظ آماری ۳۸۸ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر ۳، تعداد ۴۴ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ و تعداد سه زمین‌لرزه با بزرگی بین ۵ و ۶ بوده‌ است.