رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر غرب افول کند، جناب شیخ برای درمان کجا برود و چطور برود؟

اگر غرب افول کند، جناب شیخ برای درمان کجا برود و چطور برود؟ اخیرا تصویری از شیخ ⁧ الازهر⁩ منتشر شده که در بازگشت از سفر درمانی‌اش به آلمان، در بخش بیزنس کلاس هواپیما نشسته و کتابی با عنوان افول ⁧ غرب⁩ می‌خواند! یک نویسنده‌ی معروف نوشته که اگر غرب افول کند جناب شیخ برای […]

اگر غرب افول کند، جناب شیخ برای درمان کجا برود و چطور برود؟

اخیرا تصویری از شیخ ⁧ الازهر⁩ منتشر شده که در بازگشت از سفر درمانی‌اش به آلمان، در بخش بیزنس کلاس هواپیما نشسته و کتابی با عنوان افول ⁧ غرب⁩ می‌خواند!

یک نویسنده‌ی معروف نوشته که اگر غرب افول کند جناب شیخ برای درمان کجا برود و چطور برود؟