رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه دهک های پایین جامعه بیمه شدند

همه دهک های پایین جامعه بیمه شدند مدیرعامل بیمه سلامت: برای بیمه دهک های پایین به حاشیه شهرها هم مراجعه شده است و همه دهک های پایین جامعه بیمه شدند. در حال حاضر بین ۵۰۰ تا یک میلیون و پانصد نفر بیمه نیستند که بیشتر آنها از دهک های بالای جامعه اند. در دوران کرونا […]

همه دهک های پایین جامعه بیمه شدند

مدیرعامل بیمه سلامت:

برای بیمه دهک های پایین به حاشیه شهرها هم مراجعه شده است و همه دهک های پایین جامعه بیمه شدند.

در حال حاضر بین ۵۰۰ تا یک میلیون و پانصد نفر بیمه نیستند که بیشتر آنها از دهک های بالای جامعه اند.

در دوران کرونا بیمار روی تخت بیمه می شد.

افراد می توانند با مراجعه به پیشخوان دولت بیمه شوند.