رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد اعلام شد

تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد اعلام شد بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است […]

تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد اعلام شد

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد.