رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گانتز: ایران به دانش و توانایی‌های غیرقابل بازگشت دست یافته است

گانتز: ایران به دانش و توانایی‌های غیرقابل بازگشت دست یافته است وزیر جنگ اسراییل در سخنانی گفت که ایران به دانش،‌ زیرساخت و توانایی‌های دست یافته که بخش عمده‌ای از آن غیرقابل بازگشت است.

گانتز: ایران به دانش و توانایی‌های غیرقابل بازگشت دست یافته است

وزیر جنگ اسراییل در سخنانی گفت که ایران به دانش،‌ زیرساخت و توانایی‌های دست یافته که بخش عمده‌ای از آن غیرقابل بازگشت است.