رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطر: به توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن امیدواریم

قطر: به توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن امیدواریم شبکه الجزیره به نقل از وزارت امورخارجه قطر اعلام کرد که معاون این وزارت خانه در دیدار با علی باقری کنی همتای ایرانی‌اش بر اهمیت پیشرفت به سوی احیای برجام تاکید کرده است. این وزارت‌ خانه شنبه شب اعلام کرد که دوحه به توافق میان ایران […]

قطر: به توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن امیدواریم

شبکه الجزیره به نقل از وزارت امورخارجه قطر اعلام کرد که معاون این وزارت خانه در دیدار با علی باقری کنی همتای ایرانی‌اش بر اهمیت پیشرفت به سوی احیای برجام تاکید کرده است.

این وزارت‌ خانه شنبه شب اعلام کرد که دوحه به توافق میان ایران و آمریکا امیدوار است.