رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن

اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطان تشکیل شود. پس از آن، دادستان کل کشور اعلام کرد: بنا شد، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت […]

اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن

رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطان تشکیل شود.

پس از آن، دادستان کل کشور اعلام کرد: بنا شد، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم.

در این رابطه، رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و بخصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران هم از تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن در دادسرای تهران خبر داد.