رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فغانی به لیگ برتر برگشت

فغانی به لیگ برتر برگشت فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد و علیرضا فغانی داور ایرانی شاغل در لیگ برتر استرالیا، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان را قضاوت خواهد کرد

فغانی به لیگ برتر برگشت

فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد و علیرضا فغانی داور ایرانی شاغل در لیگ برتر استرالیا، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان را قضاوت خواهد کرد