رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: دولت برنامه ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد

سخنگوی دولت: دولت برنامه ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: تکلیف یارانه از ابتدا روشن بوده و مجلس، دولت را مکلف کرده است تا یارانه را به صورت کالا برگ در اختیار مردم قرار دهد و مسیر دولت هم از ابتدا همین بوده است. هرزمان زیرساخت‌های لازم به صورت […]

سخنگوی دولت: دولت برنامه ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت:

تکلیف یارانه از ابتدا روشن بوده و مجلس، دولت را مکلف کرده است تا یارانه را به صورت کالا برگ در اختیار مردم قرار دهد و مسیر دولت هم از ابتدا همین بوده است.

هرزمان زیرساخت‌های لازم به صورت صد در صد فراهم شود دولت مکلف به اجرای قانون است. تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود راهی به جز پرداخت یارانه به صورت نقدی برای دولت وجود ندارد.

دولت برنامه تغییر هیچ یک از وزار را ندارد.