رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: در مذاکرات برجام به لحظه مهمی رسیده ایم

بورل: در مذاکرات برجام به لحظه مهمی رسیده ایم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ما به لحظه مهم رسیده‌ایم. این آخرین میلی متر است. (توافق برجام) باعث می‌شود جهان کمی ایمن‌تر شود. من پاسخ آمریکا را دریافت کردم. اکنون وظیفه ایران است که نسبت به آن واکنش نشان دهد.

بورل: در مذاکرات برجام به لحظه مهمی رسیده ایم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

ما به لحظه مهم رسیده‌ایم. این آخرین میلی متر است. (توافق برجام) باعث می‌شود جهان کمی ایمن‌تر شود.

من پاسخ آمریکا را دریافت کردم. اکنون وظیفه ایران است که نسبت به آن واکنش نشان دهد.