رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت دولت با تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار

موافقت دولت با تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار علی بهادری جهرمی: دولت با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، موافقت کرد.

موافقت دولت با تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار

علی بهادری جهرمی:
دولت با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، موافقت کرد.


جدیدترین خبرها