رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه ارز اربعین

عرضه ارز اربعین از فردا مدیرعامل بازار متشکل ارزی: ارز اربعین به نرخ توافقی در ۹۰۰ شعبه منتخب بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران عرضه می‌شود.

عرضه ارز اربعین از فردا

مدیرعامل بازار متشکل ارزی:
ارز اربعین به نرخ توافقی در ۹۰۰ شعبه منتخب بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران عرضه می‌شود.