رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: هدف از مذاکرات برجام رفع اتهامات علیه کشور و لغو تحریم‌ها است

اسلامی: هدف از مذاکرات برجام رفع اتهامات علیه کشور و لغو تحریم‌ها است رئیس سازمان انرژی اتمی: مذاکرات برجامی برای دفع اتهامات و گرفتن بهانه از دشمن است که مرتب علیه کشور اخبار و مدارک ادعایی را مطرح می‌کند. تحریم‌هایی که به این بهانه وضع شده باید با مذاکرات برجام لغو می‌شده است و اکنون […]

اسلامی: هدف از مذاکرات برجام رفع اتهامات علیه کشور و لغو تحریم‌ها است

رئیس سازمان انرژی اتمی:
مذاکرات برجامی برای دفع اتهامات و گرفتن بهانه از دشمن است که مرتب علیه کشور اخبار و مدارک ادعایی را مطرح می‌کند.

تحریم‌هایی که به این بهانه وضع شده باید با مذاکرات برجام لغو می‌شده است و اکنون نیز هدف از مذاکرات این است که تحریم‌ها لغو شود و مردم ایران از مزیت اقتصادی آن انتفاع حاصل کنند.