رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روند نزولی بیماری کرونا از ابتدای شهریورماه

روند نزولی بیماری کرونا از ابتدای شهریورماه مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران: از ابتدای شهریور با افت بیماری در کشور مواجه بوده‌ایم. ویروس دارد از فرمول همیشگی خود استفاده می‌کند که با ما زندگی کند. اگر جهش جدید از ویروس رخ ندهد احتمالا موج هشتم و نهم کرونا را شاهد نخواهیم بود.

روند نزولی بیماری کرونا از ابتدای شهریورماه

مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران:
از ابتدای شهریور با افت بیماری در کشور مواجه بوده‌ایم.

ویروس دارد از فرمول همیشگی خود استفاده می‌کند که با ما زندگی کند.

اگر جهش جدید از ویروس رخ ندهد احتمالا موج هشتم و نهم کرونا را شاهد نخواهیم بود.