رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی

کشف بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی سعیدی، ناظر گمرکات هرمزگان: بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس کشف شد. قصد متخلف این بود که در پوشش کالای اظهاری نوعی مشتقات نفتی را به خارج از کشور ارسال کند که از خروج آن جلوگیری شد.

کشف بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی

سعیدی، ناظر گمرکات هرمزگان:
بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس کشف شد.

قصد متخلف این بود که در پوشش کالای اظهاری نوعی مشتقات نفتی را به خارج از کشور ارسال کند که از خروج آن جلوگیری شد.