رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص شعبه‌ ویژه‌ برای رسیدگی به پرونده فولاد

اختصاص شعبه‌ ویژه‌ برای رسیدگی به پرونده فولاد رئیس قوه قضاییه: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به موضوع به پرونده فولاد مبارکه اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

اختصاص شعبه‌ ویژه‌ برای رسیدگی به پرونده فولاد

رئیس قوه قضاییه: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به موضوع به پرونده فولاد مبارکه اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.