رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شروع قطعی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از اول مهر

شروع قطعی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از اول مهر معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازگشایی قطعی تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از اول مهر امسال خبر داد و گفت: آماده‌سازی سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی با ظرفیت ۲۱۷ هزار نفر توسط دانشگاه‌ها درحال انجام است.

شروع قطعی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از اول مهر

معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازگشایی قطعی تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از اول مهر امسال خبر داد و گفت: آماده‌سازی سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی با ظرفیت ۲۱۷ هزار نفر توسط دانشگاه‌ها درحال انجام است.