رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی لغو شد

تمامی پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی لغو شد روابط عمومی فرودگاه امام خمینی: تمامی پروازها از ایران به کشور عراق با توجه به شرایط خاص پیش آمده لغو شده است. پروازها به مقصد فرودگاه بغداد فعلا انجام نمی شود و پرواز خروجی آتا و ماهان فعلا لغو شده است.

تمامی پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی لغو شد

روابط عمومی فرودگاه امام خمینی:

تمامی پروازها از ایران به کشور عراق با توجه به شرایط خاص پیش آمده لغو شده است.

پروازها به مقصد فرودگاه بغداد فعلا انجام نمی شود و پرواز خروجی آتا و ماهان فعلا لغو شده است.