رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید رئیسی بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در عراق

تاکید رئیسی بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در عراق رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق خواستار گفتگو بین جریان های سیاسی برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور شد.

تاکید رئیسی بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در عراق

رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق خواستار گفتگو بین جریان های سیاسی برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور شد.