رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد

هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد نمایندگان مجلس اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام هرگونه عملیات بانکی، خدمات بانکی، صرافی و واسپاری می‌کنند را ممنوع اعلام کردند.

هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام هرگونه عملیات بانکی، خدمات بانکی، صرافی و واسپاری می‌کنند را ممنوع اعلام کردند.