رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نواب رئیس فدراسیون فوتبال معرفی شدند

نواب رئیس فدراسیون فوتبال معرفی شدند پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی به عنوان نایب رئیس اول و منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس دوم این فدراسیون انتخاب شدند.

نواب رئیس فدراسیون فوتبال معرفی شدند

پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی به عنوان نایب رئیس اول و منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس دوم این فدراسیون انتخاب شدند.