رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی معاون وزیر نفت: سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در ماه در سراسر کشور کاهش یافت. سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی پابرجاست و مردم در تمامی جایگاه‌های سوخت به کارت سوخت آزاد […]

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی

معاون وزیر نفت:
سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در ماه در سراسر کشور کاهش یافت.

سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی پابرجاست و مردم در تمامی جایگاه‌های سوخت به کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران دسترسی دارند.