رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیین‌نامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد

آیین‌نامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت معدن و تجارت: آیین‌نامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها تصویب شد که در توسعه سرمایه‌گذاری این حوزه اهمیت زیادی دارد.

آیین‌نامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد

مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت معدن و تجارت:
آیین‌نامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها تصویب شد که در توسعه سرمایه‌گذاری این حوزه اهمیت زیادی دارد.