رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی به عراق از دقایقی پیش فراهم شد

رئیس ستاد مرکزی اربعین: امکان عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی به عراق از دقایقی پیش فراهم شد میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین: مرزهای هوایی از دیروز برای سفر زائران به عراق باز شده بود. اکنون نیز امکان عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی به عراق از دقایقی پیش فراهم شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین: امکان عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی به عراق از دقایقی پیش فراهم شد

میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
مرزهای هوایی از دیروز برای سفر زائران به عراق باز شده بود.

اکنون نیز امکان عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی به عراق از دقایقی پیش فراهم شد.