رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری درباره درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا

توییت معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری درباره درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا

توییت معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری درباره درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا