رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: مذاکره کلاس انشا نیست/ سوالات آژانس بسته نشود، روز باز اجرایی وجود ندارد

اسلامی: مذاکره کلاس انشا نیست/ سوالات آژانس بسته نشود، روز باز اجرایی وجود ندارد رییس سازمان انرژی اتمی: ظرف یک سال، هزار سانتریفیوژ IR-۶ ساختیم. برای بازگشت به برجام، ملاک همان جدول زمان‌ برجام ۲۰۱۵ است. سوالات آژانس مبنای پادمانی ندارد. اگر سوالات آژانس بسته نشود، روز باز اجرایی وجود ندارد. متن پیش‌نویس کار شده، […]

اسلامی: مذاکره کلاس انشا نیست/ سوالات آژانس بسته نشود، روز باز اجرایی وجود ندارد

رییس سازمان انرژی اتمی:
ظرف یک سال، هزار سانتریفیوژ IR-۶ ساختیم.

برای بازگشت به برجام، ملاک همان جدول زمان‌ برجام ۲۰۱۵ است.

سوالات آژانس مبنای پادمانی ندارد.

اگر سوالات آژانس بسته نشود، روز باز اجرایی وجود ندارد.

متن پیش‌نویس کار شده، تصمیم کلی کشور است.

مذاکره داد و ستد است، کلاس انشا نیست که حرف‌های قشنگ آنجا بزنید.

اکثر مطالب در مذاکرات هم بر سر لغو تحریم‌هاست و توجه اصلی بر ماندگاری و پایداری دستور لغو تحریم‌هاست که به هر بهانه نخواهند آنها را برگردانند که سختی مذاکرات هم همین‌جا است.