رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: هنوز با ایران به تفاهم نرسیده‌ایم

آمریکا: هنوز با ایران به تفاهم نرسیده‌ایم معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره توافق دو کشور در موضوع هسته‌ای:ما به تفاهم نرسیده‌ایم. نظرات ایران درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردیم و پاسخ‌مان را چهارشنبه، ۲۴ اوت ارائه دادیم. حالا ایران باید پاسخ بدهد./ایسنا

آمریکا: هنوز با ایران به تفاهم نرسیده‌ایم

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره توافق دو کشور در موضوع هسته‌ای:ما به تفاهم نرسیده‌ایم. نظرات ایران درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردیم و پاسخ‌مان را چهارشنبه، ۲۴ اوت ارائه دادیم. حالا ایران باید پاسخ بدهد./ایسنا