رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیبیه بانک مرکزی درباره شایعه حضور روحانیون در شعب بانک‌ها

تکذیبیه بانک مرکزی درباره شایعه حضور روحانیون در شعب بانک‌ها بانک مرکزی اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد.

تکذیبیه بانک مرکزی درباره شایعه حضور روحانیون در شعب بانک‌ها

بانک مرکزی اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد.