رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جایزه بهترین فیلم جشنواره مسکو در دست کارگردان «بدون قرار قبلی»

جایزه بهترین فیلم جشنواره مسکو در دست کارگردان «بدون قرار قبلی» جایزه بزرگ بهترین فیلم چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم مسکو به بهروز شعیبی کارگردان فیلم «بدون قرار قبلی» رسید.

جایزه بهترین فیلم جشنواره مسکو در دست کارگردان «بدون قرار قبلی»

جایزه بزرگ بهترین فیلم چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم مسکو به بهروز شعیبی کارگردان فیلم «بدون قرار قبلی» رسید.